Aktualności

Prezydent interweniuje u premiera w sprawie zwolnień

Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak wysłał pismo do premiera Mateusza Morawieckiego z informacją o zwolnieniach ponad 400 pracowników w dwóch leszczyńskich firmach. Otrzyma je również Minister Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej Marlena Maląg.

Prezydent liczy, że władze państwa zainteresują się tą niepokojącą sytuacją. W Lesznie już dwie firmy przymusowo zwolniły lub planują zwolnić część swoich pracowników. Mowa o przedsiębiorstwach Leithauser i Spinko.

Oto treść wystosowanego przez Łukasza Borowiaka pisma:

Szanowny Panie Premierze,

epidemia spowodowana wirusem COVID19, której skutków, między innymi dzięki skutecznym działaniom wielu instytucji rządowych i samorządowych, doświadczamy w mniejszym zakresie niż inne państwa Unii Europejskiej, przynosi wiele niepożądanych zjawisk. Spowolnienie gospodarcze, którego skutki odczuwać zaczyna całe społeczeństwo będziemy zwalczać prawdopodobnie tak długo, jak samego wirusa, a przecież to właśnie od kondycji firm i lokalnych biznesów zależy dobrostan wszystkich mieszkańców naszego kraju.

Leszczynianie to ludzie zaradni, którzy nie czekają na pomoc tylko sami starają się rozwiązywać problemy, jakie niesie dla nich dzisiejsza rzeczywistość – jako władze samorządowe podjęliśmy szereg działań, aby w tej nowej rzeczywistości nie tylko się odnaleźć, ale również, by pomóc przedsiębiorcom przetrwać ten najtrudniejszy moment – zadecydowaliśmy między innymi o zwolnieniach w podatkach lokalnych, czynszach pobieranych w lokalach komunalnych, skutecznie wnioskowaliśmy o środki, jakie trafią do przedsiębiorców za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy. Przeanalizowaliśmy również możliwości inwestycyjne miasta, starając się dostosować je do obecnej sytuacji i nie podjęliśmy decyzji o rezygnacji z żadnego zadania z tego zakresu.

Niestety, jako samorząd nie mamy możliwości bezpośredniego wpływu na decyzje, jakie podejmują właściciele działających na terenie naszego miasta przedsiębiorstw. W ciągu ostatnich kilku dni dotarły do mnie informacje, że w dwóch działających na terenie miasta firmach […] dojdzie do zwolnienia z pracy, łącznie, czterystu osób. Większość z nich zostanie najpewniej podopiecznymi Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie oraz leszczyńskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, co w obecnej sytuacji stanowić będzie dodatkowe i poważne obciążenie dla tych instytucji – obciążenie, z którym ciężko będzie sobie poradzić.

W związku z powyższym czuję się w obowiązku poinformować Pana Premiera o zaistniałej sytuacji licząc na życzliwe zainteresowanie się powyższym tematem.

Zobacz też

500 złotych dla niepełnosprawnych

Joanna Nawrot

Znaleziono naboje podczas prac remontowych w SP3, do Leszna przyjadą saperzy!

Maksym Szalkowski

Zderzenie dwóch ciężarówek, w tym cysterny przewożącej ciekły tlen pod Kościanem

Przemysław Knieć