Aktualności

“Plastik oddajesz, sadzonkę dostajesz”

Tytułowe hasło będzie elementem przewodnim akcji, która będzie się odbywała już w tą sobotę, czyli 14 września. Ideą akcji jest dbanie o środowisko poprzez zbieranie plastikowych butelek PET i oddawanie je w specjalne miejsce, gdzie można otrzymać w zamian kupon na sadzonkę.

To również wstęp do zapowiedzianych zmian pod hasłem Leszno wolne od plastiku, które ukierunkowane są na eliminacje jednorazowego plastiku z przestrzeni publicznej oraz okazja do edukacji mieszkańców – mówi Agnieszka Sochacka, naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta. – Dość niestandardową metodą chcemy przekonać mieszkańców do segregowania odpadów. Liczymy, że proponowane akcja będzie wstępem do nabrania właściwych, proekologicznych nawyków.

By wejść w posiadanie sadzonki drzewka należy zebrać minimum 20 zgniecionych plastikowych butelek i dostarczyć je na stoisko “Leszno wolne od plastiku”  Urzędu Miasta, podczas Aktywnego Obywatelskiego Leszna.

Po oddaniu butelek mieszkaniec otrzymuje kupon, który może wymienić na sadzonkę drzewka ozdobnego gotowego do posadzenia na balkonie lub w ogrodzie. Każdy może dostać maksymalnie 3 kupony. Nie będzie można otrzymać kuponu oddając inne opakowania z plastiku. Sadzonki będą wydawane w godzinach 11-14, lecz nie później niż do wyczerpania sadzonek.

Poniżej regulamin akcji, z którym można się zapoznać:

1. Kampania „Plastik oddajesz, sadzonkę dostajesz”, zwana dalej „Kampanią”, odbędzie się w dniu 14 września 2019 r. w godzinach od 11.00 – 15.00 w ramach wydarzenia Aktywne Obywatelskie Leszno, zwane dalej „Wydarzeniem”, na terenie Alei Gwiazd Żużla, przy stoisku LESZNO WOLNE OD PLASTIKU,

2. Organizatorem Kampanii jest Urząd Miasta Leszna, z siedzibą przy ul. Karasia nr 15, 64-100 Leszno, zwany dalej „Organizatorem”,

3. Uprawnionymi do otrzymania roślin są osoby fizyczne, które dostarczą w trakcie wydarzenia, do miejsca wyznaczonego przez Organizatora, plastikowe butelki typu PET, według zasad wskazanych w pkt 4.

4. Wymiana plastikowych butelek na rośliny następuje poprzez dostarczenie co najmniej 20, czystych, zgniecionych butelek typu PET.

5. Nie podlegają wymianie na kupony inne surowce niż plastikowe butelki typu PET.

6. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie 3 kupony.

7. Wydawanie kuponów odbywać się będzie wyłącznie w trakcie Wydarzenia, do czasu wyczerpania roślin, nie dłużej niż do godziny 14:00.

8. W razie powzięcia wątpliwości co do charakteru dostarczonych surowców (w tym również ich czystości) Organizator może odmówić przyjęcia odpadów i wydania kuponów.REKLAMA

9. Kupony nie są wydawane osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem innych substancji psychoaktywnych.

10. W kwestiach spornych w sposób ostateczny o spełnieniu warunków określonych w Regulaminie decyduje obecny na miejscu pracownik Urzędu Miasta Leszna posiadający imienny identyfikator.

11. Organizator Kampanii nie przewiduje możliwości zamiany kuponów na wartość pieniężną lub inną nieprzewidzianą w Regulaminie.

12. Organizator Kampanii zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które nie naruszają praw nabytych uczestników Wydarzenia.

Źródło: leszno24.pl

Zobacz też

UKS 9 Leszno nie zagra w sezonie 2020/21

Bartek Glapiak

Nowi radni w MRML!

Bartek Glapiak

Nowe zakażenia na terenie powiatu

Bartek Glapiak