Aktualności Na sygnale

Służby będą legitymować młodzież! Dlaczego?

W związku z panującą epidemią koronawirusa COVID-19 szkoły i inne placówki oświatowe zamknięto na okres dwóch tygodni. Młodzież i dzieci w tym czasie powinni pozostać w domach. Niestety nie wszyscy się do tego stosują.

Policja zapowiedziała, że przy współpracy ze Strażą Miejską, zaczną legitymować grupy młodzieży, która przebywa poza domem i zajmą się ustalaniem powodów znajdowania się danej grupy w danym miejscu. Służby będą pouczać młodocianych, w niektórych przypadkach informować rodziców oraz dyrektora ich szkoły, a nawet kierować wniosek do sądu!

Przypominamy to NIE czas ferii. Należy go spędzić w domu i ograniczyć spotkania z innymi osobami do minimum.

Zobacz też

Nowe autobusy już niedługo na leszczyńskich drogach!

Bartosz Wawrzyniak

Pomóżmy Stasiowi!

Bartosz Glapiak

Upalne petanque (foto+film)

Bartosz Glapiak