Aktualności

Nauczyciele dostaną 1000 zł?

Urząd Miasta Leszna po przekrojowej analizie stwierdził, że nie jest możliwe wypłacenie wynagrodzeń z tytułu strajku nauczycieli. Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak postanowił, aby niewypłacone środki pozostały w budżetach poszczególnych szkół. Podjęto decyzję, aby zaproponować radnym przyznanie nauczycielom dodatkowego wynagrodzenia w kwocie 1000 zł w związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Leszno. Warunkiem uzyskania tego świadczenia, o które mógłby wnioskować każdy nauczyciel, będzie przeprowadzenie działań mających na celu promocję tej rocznicy wśród dzieci i młodzieży. Jednocześnie zaproponowano inicjatywę, aby dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 500 zł także otrzymali wszyscy pracownicy niepedagogiczni pracujący w oświacie. Trwają prace nad odpowiednim projektem ustawy. Trafi ona pod obrady radnych w maju lub w czerwcu. Wtedy to odbędzie się głosowanie w tej sprawie. Na razie pomysł został przedstawiony przewodniczącym wszystkich klubów i przedstawicielom nauczycielskich związków zawodowych. Obie grupy pozytywnie go oceniły.

Zobacz też

XVII Sesja MRML

Bartosz Glapiak

Uwaga! Policja ostrzega przed oszustami

Kamil Kuśnierek

Nocna akcja strażaków na Mickiewicza! Na miejscu 3 zastępy.

Maksym Szalkowski